Zajęcia karate

Od lutego (po krótkiej przerwie związanej z kwarantanną naszych instruktorów) wznawiamy zajęcia karate.

Przypominamy, że w zajęciach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy posiadający aktualną licencję PZKT.

Nasz klub jest podmiotem autoryzowanym przez Polski Związek Karate, a co za tym idzie posiada uprawnienia do prowadzenia współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i innych wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie Polskiego Związku Karate

Pamiętajcie, że w dalszym ciągu nasze zajęcia odbywają się w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Prosimy o stosowanie się do zasad przebywania na dojo podczas COVID19

KOMUNIKAT

Informacja o zajęciach

Jako klub będący członkiem Polskiego Związku Karate, działający w ramach systemu sportu dzieci i młodzieży jesteśmy wyłączeni z zakazu prowadzenia zajęć.

Treningi oraz inne wydarzenia sportowe organizowane przez nasz klub stanowią element cyklu szkoleniowego, przygotowujący zawodników do rywalizacji w roku 2021, prowadzonej przez PZK.

Zajęcia karate odbywają się zgodnie z planem

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Polskiego Związku Karate w „Zaświadczeniu dla klubów członkowskich” zamieszczonym dnia 23 grudnia 2020 roku.