Dojo Kun

Pięć zasad dojo

Hitotsu! Jinkaku Kansei ni Tsutomuru Koto!     Po pierwsze! Dążyć do doskonałości charakteru!
Hitotsu! Makoto No Michi O Mamoru Koto!     Po pierwsze! Bronić ścieżek prawdy!
Hitotsu! Doryoko No Seishin O Yashinau Koto!     Po pierwsze! Krzewić ducha wysiłku!
Hitotsu! Reigi O Omozuru Koto!     Po pierwsze! Szanować zasady etykiety!
Hitotsu! Kekki No Yu O Imashimuru Koto!     Po pierwsze! Strzec się porywczej odwagi!