Pomoc publiczna

Dębicka Akademia Karate Tradycyjnego jest klubem sportowym działającym w formie stowarzyszenia.

Naszym przedmiotem działalności statutowej jest : Rozwój i uprawianie karate tradycyjnego, uczestniczenie w imprezach sportowych, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałanie patologiom społecznym.

W wyniku konkursu ofert organizowanego przez Burmistrza Miasta Dębica klub w roku 2023 otrzymał na realizację zadania „„Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wykazującej zainteresowanie szkoleniem w różnych dyscyplinach sportu, połączonych z działaniami informacyjno – edukacyjnymi z zakresu profilaktyki uzależnień” kwotę w wysokości 8500 zł oraz 4500 zł

Środki te zostały wykorzystane zgodnie z kosztorysem w terminie 01 luty 2023 do 30 sierpień 2023 oraz 01 październik do 30 grudzień 2023

W roku 2024 klub w otwartym konkursie ofert przedstawił zadanie ” „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wykazującej zainteresowanie szkoleniem w różnych dyscyplinach sportu, połączonych z działaniami informacyjno – edukacyjnymi z zakresu profilaktyki uzależnień” na które otrzymał środki w wysokości 10 000 zł .

Środki te zostaną wykorzystane na realizację zadań zgodnie z przedstawionym do zadania harmonogramem.

WSPIERA NAS