Składki członkowskie

Składki członkowskie należy wpłacać, zgodnie z regulaminem klubu, do 15 dnia każdego miesiąca.

Wpłat można dokonywać przelewem na poniższy numer konta :

ING Bank Śląski 07 1050 1562 1000 0023 5094 4514