Regulamin

  • w dojo DAKT mogą przebywać wyłącznie zawodnicy klubu
  • na trening przychodzimy zgodnie z grafikiem (na grupę do której jesteśmy przypisani) nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem treningu
  • przed wejściem na dojo i po zakończeniu zajęć należy zdezynfekować ręce
  • jeżeli jest to możliwe, prosimy ograniczać korzystanie z szatni lub pobyt w nich skrócić do minimum
  • sprzęty treningowe używamy wyłącznie na polecenie trenera
  • staramy się zachowywać dystans pomiędzy trenującymi

Jeżeli masz niepokojące objawy lub podejrzewasz, że mogłeś mieć kontakt z osobą chorą na covid19 pozostań w domu.