Plan zajęć

Plan zajęć na sezon 2022/2023 obowiązujący od 04 września 2023

Prosimy zwracać uwagę na miejsce treningu dla poszczególnych grup.