Licencja PZKT

Zgodnie z zarządzeniem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego wszystkie osoby uczestniczące w treningach karate zobowiązane są do posiadania indywidualnej licencji PZKT na rok 2021

Wykupienie licencji jest warunkiem udziału we wszelkich aktywnościach związanych z uprawianiem karate tradycyjnego w ramach PZKT, m.in. udziału w treningach w klubach macierzystych, przystąpienia do egzaminu na stopnie uczniowskie i mistrzowskie, rejestracji egzaminu w PZKT, udziału w zawodach itd.

Koszt licencji wynosi 40 zł

licencja jest ważna przez 12 miesięcy, kwotę należy wpłacić indywidualnie na konto Polskiego Związku Karate Tradycyjnego

numer konta:

58 1160 2202 0000 0003 6414 0476, Bank Millennium

Polski Związek Karate Tradycyjnego, ul. Osowska 82, Warszawa

W celu zidentyfikowania wpłaty prosimy w tytule przelewu koniecznie podać następujące dane:
Imię i nazwisko, data urodzenia, klub macierzysty, np. „Adam Adamczyk, ur. 20.05.2000, Dębicka AKT”.