Zasady COVID

W związku z występowaniem COVID19 wprowadzone zostały poniższe zasady przebywania na dojo:

  • na dojo mogą przebywać wyłącznie zawodnicy Dębickiej Akademii Karate Tradycyjnego
  • przed wejściem na dojo należy zdezynfekować dłonie
  • podczas treningu zaleca się zachowanie dystansu pomiędzy trenującymi
  • na zajęcia należy przychodzić nie wcześniej niż 10 minut przed treningiem, wyłącznie na grupę do której zostało się przypisanym
  • nie wolno wchodzić na dojo jeżeli trwają zajęcia grupy wcześniejszej
  • rodzice odprowadzający nieletnich zawodników proszeni są o wchodzenie tylko do pierwszego pomieszczenia z założoną maseczką ochronną
  • jeżeli jest to możliwe zaleca się niekorzystanie z szatni
  • sprzęty treningowe można używać wyłącznie na polecenie trenera
  • nie należy uczestniczyć w zajęciach jeżeli ma się jakiekolwiek objawy choroby lub jeżeli ktoś z domowników ma podejrzenie covid19