Standardy Ochrony Małoletnich

W naszym klubie obowiązują Standardy Ochrony Małoletnich – są to regulacje, których celem jest zapewnienie Wam ochrony przed krzywdzeniem.

Wyznaczoną osobą odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci w klubie jest Katarzyna Michoń-Szczerba.

Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi oraz na linii zawodnik – trener dostępne są w dojo DAKT na tablicy ogłoszeń.

OGÓLNOPOLSKIE NUMERY TELEFONÓW, POD KTÓRYMI MOŻNA ZNALEŹĆ WSPARCIE:

116 111 – Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

800 120 002 – Niebieska Linia , Ogólnopolskie Pogotowie Przemocy w Rodzinie