Sobota z karate

Opublikowane przez admin w dniu

W sobotę 02 marca odbyły się specjalne zajęcia sportowo-edukacyjne o nazwie :

„Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wykazującej zainteresowanie szkoleniem w różnych dyscyplinach sportu, połączonych z działaniami informacyjno – edukacyjnymi z zakresu profilaktyki uzależnień”

Nasi zawodnicy mieli okazję potrenować oraz obejrzeć filmy edukacyjne z tematyki uzależnień.

Zadanie realizowane jest w ramach realizacji zadania publicznego we współpracy z Miastem Dębica.

Kategorie: Info