Sobota z karate

Opublikowane przez admin w dniu

W sobotę 18 lutego odbyły się kolejne zajęcia z cyklu ” Zajęcia ogólnorozwojowe połączone z działaniami informacyjno-edukacyjnymi z zakresu profilaktyki uzależnień”. Nasi zawodnicy mieli okazję doskonalić swoje umiejętności techniczne oraz zapoznali się z zagrożeniami wynikającymi z sięgania po środki odurzające.

Zajęcia odbyły się w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Miasto Dębica.

Kategorie: Info