O klubie

Dębicka Akademia Karate Tradycyjnego powstała w 2010 roku. Pomysłodawcami jej założenia są Piotr Szczerba i Katarzyna Michoń-Szczerba. Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, zrzeszającym dzieci, młodzież oraz dorosłych, którego głównym celem statutowym jest uprawianie karate tradycyjnego oraz dbanie o wszechstronny rozwój fizyczny członków klubu.

16 czerwca 2010 roku Dębicka Akademia Karate Tradycyjnego została wpisana do ewidencji lokalnych związków sportowych i stowarzyszeń, prowadzonej przez Starostę Powiatu Dębickiego, pod numerem 67.

Zajęcia karate prowadzone są w DOJO DAKT, które znajduje się w Hali Sportowej przy ulicy Kościuszki 32 w Dębicy (obok Urzędu Miasta).

Klub jest członkiem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.