Zajęcia karate

Informujemy, że na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 roku, (jako klub sportowy prowadzący treningi dla dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy) zajęcia karate odbywają się zgodnie z grafikiem.

Przypominamy jednocześnie o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa:

  • na dojo mogą przebywać wyłącznie zawodnicy DAKT
  • przed i po treningu należy zdezynfekować dłonie
  • bez nakazu trenera nie wolno używać przyrządów treningowych
  • podczas pobytu na dojo zaleca się (jeżeli jest to możliwe) zachowanie dystansu pomiędzy trenującymi
  • nie należy wchodzić na dojo, gdy trwają zajęcia grupy wcześniejszej
  • w przypadku wystąpienia nawet najmniejszych objawów choroby należy zrezygnować z udziału w treningu

W związku z obecną sytuacją nie prowadzimy zapisów do klubu