Zajęcia karate

Od lutego (po krótkiej przerwie związanej z kwarantanną naszych instruktorów) wznawiamy zajęcia karate.

Przypominamy, że w zajęciach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy posiadający aktualną licencję PZKT.

Nasz klub jest podmiotem autoryzowanym przez Polski Związek Karate, a co za tym idzie posiada uprawnienia do prowadzenia współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i innych wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie Polskiego Związku Karate

Pamiętajcie, że w dalszym ciągu nasze zajęcia odbywają się w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Prosimy o stosowanie się do zasad przebywania na dojo podczas COVID19