Informacja o zajęciach

Jako klub będący członkiem Polskiego Związku Karate, działający w ramach systemu sportu dzieci i młodzieży jesteśmy wyłączeni z zakazu prowadzenia zajęć.

Treningi oraz inne wydarzenia sportowe organizowane przez nasz klub stanowią element cyklu szkoleniowego, przygotowujący zawodników do rywalizacji w roku 2021, prowadzonej przez PZK.

Zajęcia karate odbywają się zgodnie z planem

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Polskiego Związku Karate w „Zaświadczeniu dla klubów członkowskich” zamieszczonym dnia 23 grudnia 2020 roku.